FacebookLogo.png   TwitterLogo.png   Wordpress-logo-notext-rgb.png

Paul Schütz

Aus AW-Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Paul Schütz war von 1959 bis 1969 Pfarrer in Adenau.


Mediografie

Martin Persch: Paul Schütz - Pfarrer von 1959 bis 1969, in: Jahrbuch der Stadt Adenau 2003