FacebookLogo.png   TwitterLogo.png   Wordpress-logo-notext-rgb.png

Siegbert Dittmann

Aus AW-Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Siegbert Dittmann (1925-1993) ...


Mediografie

Gerhard Kriedemann: Der Dichter, Denker und Schriftsteller Siegbert Dittmann (1925-1993). Er ging uns nur einen Schritt voraus!, in: Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler 1995