Heinz-Gerd Bordemann

Aus AW-Wiki

Prof. Dr. Heinz-Gerd Bordemann aus Ahrweiler ist dem 1. Januar 2002 Mitglied des Königsglieds der St. Sebastianus Bürgerschützengesellschaft Ahrweiler e.V.[1].

Fußnoten

  1. Quelle: Sebastianus Schützengesellschaft - Königsglied gesehen am 3. März 2014